گردنبند آلبرناردو مروارید

-
قیمت : 4,828,709 تومان
وزن 3 گرم و 170 سوت