گالری طلا و جواهر

فروشگاه طلا و جواهر تیدا

وزن دستبند:

وزن انگشتر:

وزن گردنبند:

2/830

وزن گوشواره:

4