نیم ست پر

-
ناموجود
وزن گردنبند 3 گرم
وزن گوشواره 4.50 گرم
وزن انگشتر 2.05 گرم
وزن دستبند
وزن گردنبند
وزن گوشواره