نیم ست عروس

-
قیمت : 21,718,148 تومان
وزن دستبند 4 گرم
وزن گردنبند 5 گرم و 540 سوت
وزن گوشواره 2 گرم و 720 سوت
وزن انگشتر
وزن گردنبند
وزن گوشواره