نیم ست دایره گل رز

-
قیمت : 23,250,467 تومان
وزن گردنبند 3.26 گرم
وزن گوشواره 5.24 گرم
وزن دستبند
وزن انگشتر
وزن گردنبند 3 گرم و 260 سوت
وزن گوشواره 5 گرم و 240 سوت