نیم ست مروارید و البرناردو

-
قیمت : 24,828,989 تومان
وزن دستبند 5 گرم
وزن گردنبند 4.86 گرم
وزن گوشواره 3.35 گرم
وزن انگشتر
وزن
وزن گردنبند
وزن گوشواره