نیم ست رولکس

-
ناموجود
وزن گردنبند آویز: 2.84 گرم
وزن گوشواره 3.42 گرم
وزن دستبند
وزن انگشتر
وزن
وزن گردنبند
وزن گوشواره