نیم ست فلاور

-
قیمت : 19,168,850 تومان
وزن گردنبند وزن آویز بدون زنجیر 2 گرم
وزن گوشواره 5 گرم
وزن دستبند
وزن انگشتر
وزن گردنبند
وزن گوشواره