نیم ست سنگ البرنادو

-
ناموجود
وزن گردنبند 7 گرم
وزن گوشواره 3 گرم و 500 سوت
وزن دستبند
وزن انگشتر
وزن
وزن گردنبند
وزن گوشواره