گوشواره گل رز و البرناردو

قیمت : 3,440,857 تومان
وزن 1.10 گرم