گردنبند خورشید صدفی

قیمت : 4,433,048 تومان
وزن 1.90 گرم