گوشواره دلفین

قیمت : 5,230,262 تومان
وزن 2.75 گرم