گوشواره مروارید باروک

قیمت : 3,710,926 تومان
وزن 1.65 گرم