دستبند مروارید باروک

قیمت : 4,475,602 تومان
وزن 1.99 گرم