نیم ست دایره

-
قیمت : 13,516,162 تومان
وزن گردنبند 5.30 گرم
وزن گوشواره 2.70 گرم
وزن دستبند
وزن انگشتر
وزن گردنبند
وزن گوشواره