نیم ست فیروزه

-
قیمت : 12,421,867 تومان
وزن گردنبند آویز : 1 گرم
وزن انگشتر 2 گرم و 500 سوت
وزن گوشواره
وزن دستبند
وزن گوشواره 2 گرم و 500 سوت
وزن گردنبند