نیم ست گوی

-
ناموجود
وزن گردنبند 1.90 گرم
وزن گوشواره 1.90 گرم
وزن دستبند
وزن انگشتر
وزن گوشواره 1 گرم و 900 سوت
وزن
وزن گردنبند