نیم ست زنجیری البرناردو

-
قیمت : 19,538,291 تومان
وزن گردنبند 3.50 گرم
وزن گوشواره 3.50 گرم
وزن دستبند
وزن انگشتر
وزن
وزن گردنبند
وزن گوشواره