گردنبند دایره ای مروارید

-
قیمت : 7,055,200 تومان
وزن 2/700 گرم
وزن